rajmund_pollak.blog.bielsko.pl
 
bielsko.biala.pl
blog.bielsko.pl
rajmund_pollak.blog.bielsko.pl/rss
Archiwum newsów - maj 2016

Czy „Wiadomości" TVP1 podjęły się „misji" wsparcia RAŚ?

Zamiast opisać przyczyny wybuchu III Powstania Śląskiego "Wiadomości" TVP1 w swoim wydaniu głównym o 19.30 w dniu 5 maja 2016 roku pokazały prowokacyjny dla Polaków przemarsz separatystów przez Katowice i zaprezentowały obłudną wypowiedź lidera Ruchu Autonomii Śląska!


TVP1 i jej nowe kierownictwo wsparło w ten sposób propagandę niemieckich mediów, promujących RAŚ. Samo zestawienie w jednym bloku tematycznym sprawy Powstania Śląskiego z wybrykami RAŚ-istów jest profanacją pamięci poległych za Polskę Powstańców Ślaskich!

Czy nowa walka o obowiązkowy abonament dla telewizji publicznej połączona z rzekomym podjęciem misji patriotycznej ma służyć czemuś zupełnie oderwanemu od miłości i poszanowania Rzeczpospolitej? Przecież Powstania Śląskie służyły przyłączeniu Górnego Ślaska do Polski, natomiast RAŚ walczy o separatyzm, czyli w konsekwencji o oderwanie Śląska od Rzeczpospolitej!

Dla niedouczonych prezenterek i prezenterów "Wiadomości" TVP1 z dnia 5.05.2016roku przypomnę:

1. Bezpośrednią przyczyną wybuchu III Powstania Śląskiego był przegrany plebiscyt. W plebiscycie wzięło udział 1 190 637 osób, z czego za Niemcami opowiedziało się 707 393 osób (59,4%), a za Polską 479 365 (40,3%). Z 1510 gmin w 834 mieszkańcy zagłosowali za przyłączeniem do Niemiec (55,3%), a w 674 za Polską (44,7%). Niemcy zwyciężyli w takich powiatach grodzkich jak Bytom, Gliwice, Katowice, Królewska Huta ( obecnie Chorzów), Opole, Racibórz, a ponadto w następujących powiatach ziemskich: głubczyckim, kozielskim, kluczborskim, lublinieckim, oleskim, opolskim, prudnickim, raciborskim i zabrskim, natomiast Polacy zwyciężyli w powiatach ziemskich: bytomskim, katowickim, pszczyńskim, rybnickim, tarnogórskim, toszeckim i strzeleckim. Po propozycjach podziału Górnego Śląska przedstawionych przez Międzynarodową Komisję Rządowo-Plebiscytową niekorzystnych dla Rzeczpospolitej , polskie Dowództwo Obrony Plebiscytu przystąpiło do przygotowań powstańczych. W kwietniu 1921 roku plan wystąpienia zbrojnego zatwierdził osobiście Wojciech Korfanty. Jednocześnie wśród ludności polskiej wzrastało wrzenie spowodowane perspektywą powrotu panowania niemieckiego i towarzyszącego mu odwetu na ludności polskiej. Było oczywistością, że jedynym sposobem obrony przed uciskiem narodowym jest walka zbrojna

2. III powstanie śląskie - czyli zbrojna walka o przyłączenie Górnego Śląska do Polski trwało od nocy 2/3 maja do 5 lipca 1921 roku i zakończyło się zwycięskim powrotem m.in. Katowic, Pszczyny i wielu innych miast do Rzeczpospolitej.

3. Niechętnym dla walki zbrojnej okazał się ówczesny Premier RP Wincenty Witos, który odwołał z funkcji Komisarza Plebiscytowego Wojciecha Korfantego, dyktatora III Powstania Śląskiego.. Naczelnym dowódcą zrywu zbrojnego został podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego Maciej hrabia Miełżyński, a następnie od 6 czerwca 1921 roku ppłk Kazimierz Zenkteller. Szereg wyższych oficerów sił powstańczych miało stopnie oficerskie uzyskane w Wojsku Polskim. Większość oficerów pochodziła spoza Górnego Śląska, głównie z Poznańskiego, Galicji i Zagłębia Dąbrowskiego. W powstaniu po stronie polskiej brało udział pomiędzy ok. 40 tysięcy miejscowych Górnoślązaków, , około 700 oficerów, 1300 podoficerów i 7000 szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego, a także kilka tysięcy ochotników z głębi Polski, głównie z dużych miast - Poznania, Bydgoszczy, Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Sosnowca, Krakowa, Wilna i Lwowa.

4. Powstańcom przyszło walczyć nie tylko z Niemcami, ale również przeciwko Włochom, reprezentujących tzw. aliantów! W ciągu kilku dni po rozpoczęciu powstania, wojska włoskie podjęły akcje przeciwko powstańcom, m.in. rozbrajając ich w Tarnowskich Górach oraz otwierając do nich ogień z czołgów w Bytomiu i Katowicach w wyniku czego zginęło kilka osób. Do walk z wojskami włoskimi dochodziło też w m.in. w rejonie Rybnika, gdzie Włosi stracili 19 zabitych i 94 rannych. W związku z podejmowanymi interwencjami dyplomatycznymi i atakami wojsk alianckich, władze powstańcze zawarły z aliantami porozumienie oddając im kilka miast, które następnie tylko blokowano. Pomimo dużego niezadowolenia powstańców, władze powstańcze zgodziły się oddać pod władzę aliantów Bytom, Katowice, Tarnowskie Góry i śródmieście Zabrza. Natomiast alianci wycofali się z Lublińca, Mikołowa, Olesna, Pszczyny, Pyskowic, Rybnika i Strzelec Opolskich, które przejęli powstańcy śląscy.

5. W wyniku III Powstania, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku podjęła 12 października 1921 decyzję o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska . Ostatecznie Komisja Międzysojusznicza zaleciła korzystne dla Polski rozwiązanie w sprawie Górnego Śląska, według którego obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. 1/3 spornego terytorium. Polsce przypadło 50%hutnictwa i 76% kopalń węgla. Rada Ambasadorów zaakceptowała tę decyzję 20 października 1921. Miało to ogromne znaczenie dla gospodarczego bytu II Rzeczpospolitej. Cel powstania został w dużej mierze osiągnięty.

Zatem Powstańcy Śląscy walczyli i wywalczyli Górny Śląsk dla Polski, natomiast separatystom z RAŚ marzy się odwrócenie koła historii najpierw przez ogłoszenie nowego plebiscytu, potem autonomię, aż wreszcie stworzenie nowego Landu RFN!

Bulwersować musi fakt, że mimo niedawnej zmiany kierownictwa TVP1 stare stereotypy niedouczonych prezenterów i prezenterek nadal funkcjonują w wielu wydaniach "Wiadomości" telewizji publicznej.

Spikerki i spikerzy wiedzą, że przed II Wojną Światową Górny Śląsk posiadał szeroką autonomię, ale już ci sami dziennikarze nie zadali sobie przed 5 maja 2016 roku trudu, aby zapoznać się ze statutem RAŚ, który walczy o odwrócenie koła historii o 180 stopni! Tamta autonomia Sejmu Śląskiego oznaczała niezależność od Niemiec i służbę dla Polski, natomiast RAŚ dąży do czegoś zupełnie przeciwnego, a mianowicie autonomii od Polski!

Jako były radny Sejmiku Województwa Śląskiego z całą odpowiedzialnością oświadczam, że Sejmik Woj. Śl. jest to aktualnie autonomiczny i całkowicie legalny samorząd lokalny, dlatego Górny Śląsk nie potrzebuje żadnej fałszywej autonomii w wydaniu separatystów RAŚ.

Skoro się Jerzemu Gorzelikowi i innym separatystom z RAŚ Polska nie podoba, to niech jak najszybciej imigrują do Niemiec, gdzie ich tak serdecznie zaprasza Angela Merkel i Martin Schulz. Może Pani Kanclerz zezwoli Gorzelikowi na ogłoszenie autonomii Berlina?

Precz z RAŚ!

NIECH ŻYJE POLSKI ŚLĄSK!

A dziennikarze "Wiadomości" TVP1 powinni pójść na korepetycje z historii Polski!

Rajmund Pollak

2016-05-26 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
islam_fundamentalizm_160x160

Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową i posiadać pół milionową armię, gdyż w UE od Anglii po RFN dominuje już islamska inwazja. Najnowszym tego dowodem jest wybór na burmistrza Londynu zagorzałego muzułmanina. Szereg londyńczyków już kupuje dywaniki, aby móc codziennie w samo południe oddawać pokłony w stronę Mekki.


Komisja Europejska praktycznie przygotowuje akt kapitulacji wobec muzułmańskiej Turcji, która hoduje na swoim terytorium w licznych obozach szkoleniowych radykalnych islamistów! Do Ankary płyną już miliardy dolarów między innymi na koszty utrzymania terrorystów ukrytych pod płaszczykiem imigrantów oraz na bomby, którymi ta rzekomo postępowa Turcja zabija chrześcijańskich Kurdów. Istambuł stał się centrum dystrybucji broni dla radykalnych islamistów.

Plany wpuszczania Turków bez wiz na terytorium UE będą skutkowały wybuchem bomb z gwoździami na kolejnych cywilnych lotniskach nie tylko Brukseli i Paryża, ale również Berlina, Monachium, Mediolanu, Rzymu, Luksemburga, Hagi, a nawet Pragi i Amsterdamu!

RFN jest już praktycznie rozłożone na ideologiczne łopatki przez miliony imigrantów, a kanclerz Niemiec Angela Merkel chce na nich zarobić po 250.000 euro od każdej głowy, czyli przywrócić zakazany już dawno handel ludźmi! Francja jest ideologicznie sparaliżowana przez dominujące kalifaty muzułmańskie Marsylii, Paryża i Nicei!

W Bielsku-Białej spotkałem ostatnio emeryta, który uciekł z Nicei do Polski i tutaj chce spędzić resztę życia, bo we Francji muzułmanie strzelają do chrześcijan w biały dzień i nie wszystkie zamachy są ujawniane w telewizji, bo niektóre zabójstwa w Marsylii czy innych miastach południa Francji traktowano są jako przestępstwa kryminalne mimo, że ich sprawcami są muzułmanie.

W Brukseli niektórzy chrześcijanie zaczęli bać się chodzić do kościoła w niedzielę, natomiast w dzielnicach muzułmańskich żaden katolik nie odważy się robić zakupów, ani nawet wybrać na spacer.

Naiwni londyńczycy doszli do wniosku, że jak wybiorą na burmistrza muzułmanina, to w stolicy Anglii nie będą wybuchać bomby. Szkoda, że zapomnieli o historii porozumień z Monachium, kiedy jeden z ich lordów przywiózł kawałek papieru, który miał zapewnić pokój z Hitlerem.

Państwo Islamskie to jest taki sam totalitaryzm jak hitleryzm, gdyż podstawą ideologii islamskiej jest antysemityzm i antykatolicyzm oraz dążenie do panowania nad całym światem. Nie ma dwóch różnych postaci islamu tzw. liberalnego i skrajnego. Islam jest jeden i tylko udaje niewiniątko w sytuacji, gdy jest w mniejszości, a tam gdzie osiąga większość niszczy i morduje tzw. niewiernych, czyli każdego, kto wyznaje inną religię.

Weźmy przykład z naszego króla Jana III Sobieskiego i niech Polska zacznie się zbroić w obronie chrześcijaństwa.

Trzeba znowu pognać Turków i innych muzułmanów tam gdzie jest ich miejsce, czyli do Azji jak najdalej od Polski!

Rajmund Pollak
2016-05-21 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)
Przypomnę moje wystąpienie do Komendy Głównej Policji w Warszawie z lutego 2016 roku:

W związku z antypolską demonstracją zorganizowaną przez separatystów z RAŚ w dniu 30 stycznia 2016roku na Placu Wolności w Katowicach zwracam się o oficjalne stanowisko Komendy Głównej Policji w temacie:

1. Dlaczego nie aresztowano antypolskich separatystów z RAŚ propagujących antypolskie oszczerstwa?

2. Dlaczego legitymowano tylko polskich patriotów z organizacji KPN-Niezłomni, Solidarni 2010, Klub Gazety Polskiej z Chorzowa i Polski Związek Zachodni, którzy protestowali przeciw separatystycznej ideologii RAŚ?

3. Kto imiennie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wydał rozkaz ochrony separatystów z RAŚ w dniu 30.01.2016roku na placu Wolności w Katowicach i równoczesnego legitymowania polskich patriotów przeciwstawiających się autonomii Ślaska?

4. Czy Komenda Główna Policji przeprowadziła kontrolę ilu funkcjonariuszy Śląskiej Policji nieoficjalnie lub otwarcie wspiera RAŚ???

Licząc na szybką odpowiedź


łączę wyrazy szacunku

Niech żyje Polska!

Niech żyje perła w koronie Polski jaką jest i pozostanie Śląsk!

My nie chcemy tutaj żadnej autonomii, bo tutaj jest POLSKA i będziemy bronić integralności Rzeczpospolitej!

Rajmund Pollak
mieszkaniec województwa śląskiego
z Redakcji portalu www.pomniksmolensk.pl

Z uwagi na fakt, że nadal uważam, iż przywódców RAŚ powinno się natychmiast aresztować, skierowałem następnie wniosek obywatelski do Biura Kontroli Komendy Głównej Policji w Warszawie.


Po upływie dwóch miesięcy otrzymałem odpowiedź od Biura Kontroli KG Policji w Warszawie.

Oto najważniejsze cytaty z oficjalnego stanowiska KG Policji o znaku: Is 5078/1991/16/AS z kwietnia 2016roku:

[...] "W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące niearesztowania w styczniu 2016 r. separatystów z Ruchu Autonomii Śląska, propagujących antypolskie oszczerstwa informuję, że tymczasowe aresztowanie jest szczególnym środkiem zapobiegawczym. Zgodnie z art.257 Kodeksu postępowania karnego, tymczasowe aresztowanie może być stosowane dopiero wówczas, jeżeli inne, łagodniejsze środki są niewystarczające. Przepis ten wyraża zasadę umiaru w stosowaniu środków zapobiegawczych i jednocześnie podkreśla wyjątkowość tymczasowego aresztowania. [...] Odnosząc się do pytania dotyczącego przeprowadzania badań przez Komendę Główną Policji w zakresie sympatyzowania policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z Ruchem Autonomii Śląska informuję, że Komenda Główna Policji nie prowadziła badań w przedmiotowym zakresie. Artykuł 63 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji wyraża zasadę apolityczności polskiej Policji. Powyższe jest jednym z fundamentów funkcjonowania tej instytucji."

Z poważaniem
NACZELNIK WYDZIAŁU SKARG I WNIOSKÓW
BIURA KONTROLI

KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
mł. insp. Agnieszka Pajewska

Reasumując, to w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach można bezkarnie propagować separatyzm RAŚ, bo nikt z policjantów popierających RAŚ nie będzie wydalony ze służby.
Natomiast liderzy Ruchu Autonomii Śląska mogą nie tylko liczyć na ochronę Policji w Katowicach, organizowanych cyklicznie marszów i separatystycznych prareferendów, ale mają gwarancję bezkarności formułowania antypolskich ideologii, bo nawet Komenda Główna Policji w Warszawie nie zamierza wszcząć śledztwa w tej bulwersującej sprawie!

Ciekawe kiedy RAŚ zorganizuje prareferendum w sprawie autonomii Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach?

Zwolennicy RAŚ zapominają, że Polacy będą potrafili (w razie potrzeby) zorganizować następne Powstanie Śląskie, tym razem skierowane przeciwko wszelkiej maści separatystom!

Precz z RAŚ!

Niech żyje Polska, której nierozerwalną częścią jest i pozostanie Śląsk!

Rajmund Pollak
2016-05-15 | Dodaj komentarz
(brak komentarzy)

Informacje:


Jestem rodowitym bielszczaninem i nie wyobrażam sobie przyszłości w innym regionie niż Podbeskidzie . Nie zważam na kierunki wiejących wiatrów. Staram się demaskować obłudę i zakłamanie. Z zawodu jestem inżynierem mechanikiem, a ponadto ukończyłem podypl. stud. handlu zagranicznego na A.E. we Wrocławiu. Poza tym zdałem egzaminy państwowe z języka francuskiego i niemieckiego. Ukonczyłem również kurs pierwszego stopnia języka włoskiego. Prawdziwych przyjaciół mam kilkanaścioro i to jest największe bogactwo jakie sobie cenię. Napisałem jedną powieść pt.: "Siła przebicia", a druga jest już po korekcie polonistycznej i być może będzie wydana w 2012 roku. Lubię zwiedzać muzea, a zwłaszcza galerie malarstwa. Interesuję się kulturą i sztuką Chin. W lipcu 2010 roku ukończyłem intensywny kurs języka chińskiego na poziomie podstawowym.Uważam , że ważne są tylko te słowa , które mają pokrycie w czynach lub w zdarzeniach .

Archiwum:


2019
» listopad (1)
» maj (1)
» kwiecień (1)

2018
» październik (1)
» czerwiec (1)

2017
» czerwiec (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2016
» grudzień (2)
» listopad (2)
» październik (3)
» wrzesień (4)
» sierpień (4)
» lipiec (5)
» czerwiec (6)
» maj (3)
» kwiecień (1)
» luty (1)
» styczeń (2)

2015
» grudzień (1)
» listopad (3)
» wrzesień (3)
» lipiec (3)
» czerwiec (3)
» maj (5)
» kwiecień (2)
» marzec (4)
» luty (4)
» styczeń (3)

2014
» grudzień (6)
» listopad (6)
» październik (7)
» wrzesień (4)
» sierpień (6)
» lipiec (10)
» czerwiec (8)
» maj (9)
» kwiecień (9)
» marzec (8)
» luty (4)
» styczeń (5)

2013
» grudzień (3)
» listopad (1)
» wrzesień (5)
» sierpień (3)
» lipiec (6)
» czerwiec (6)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (7)
» luty (9)
» styczeń (8)

2012
» grudzień (11)
» listopad (8)
» październik (6)
» wrzesień (10)
» sierpień (8)
» lipiec (8)
» czerwiec (6)
» maj (9)
» kwiecień (5)
» marzec (6)
» luty (3)
» styczeń (5)

2011
» grudzień (12)
» listopad (8)
» październik (8)
» wrzesień (7)
» sierpień (10)
» lipiec (3)
» czerwiec (5)
» maj (7)
» kwiecień (8)
» marzec (10)
» luty (7)
» styczeń (6)

2010
» grudzień (9)
» listopad (16)
» październik (10)
» wrzesień (8)
» sierpień (5)
» lipiec (8)
» czerwiec (8)
» maj (8)
» kwiecień (8)
» marzec (3)
» luty (6)
» styczeń (8)

2009
» grudzień (5)
» listopad (3)
» październik (4)

Ostatnie komentarze


[]
bbb
[Jaro]
Ciekawe co dziś o tym co sie dzieje w RP mówi P.Kosmowski
[Rajmund Pollak]
Książkę pt.: "Polacy wyklęci z FSM za komuny i podczas włoskiej inwazji" można zamówić w...

Ocena bloga:


Oceń blog:  1   2   3   4   5 

Reklama:


Statystyki bloga:


Wyświetleń: 533002
Newsów: 503
Komentarzy: 420
Ta strona kojarzona jest ze słowami:
Niepodległość Polski i Województwo Bielskie - oto jest zadanie ! , blog Bielsko, blogi Bielsko-Biała